שאלות נפוצות

פקודת העיריות [נוסח חדש] מחייבת אחריות וחובת זהירות של עיריה בניהול נכסי העיריה ביניהן תחזוקה של כבישים ושל מדרכות. במקרה כזה בו מדובר באירוע בלתי צפוי מבחינת הולך הרגל, תחויב העיריה בהטבת נזקי הגוף. אך יש לשים לב כי לא בכל מקרה ובכל אירוע תחויב העיריה וזה תלוי נסיבות.

כמובן שלאחר קבלת טיפול רפואי, היות שמדובר בתאונת עבודה, עליך לפנות לייעוץ משפטי מיידי! זכור לומר לצוות הרפואי הראשון שפוגש בך את פרטי המקרה במדויק ושנפגעת בעבודה ובדוק שאכן הדיווח שלך נרשם במדויק.

העצה הטובה ביותר – אל תמתין אפילו דקה מיד עם התגלות הנזק תתקשר למשרדי על מנת לקבל ליווי ויעוץ משפטי ובמידת הצורך נמנה מומחים הן על מנת למנוע תביעה נגדך והן על מנת לגבש תביעה נגד הגורם או הגורמים שאחראים לכשל.

שים לב לפעמים ישנם נסיבות נסתרות שרק אני כעורך דין שמכיר את ההליכים יכול למצוא להם פתרונות ולכן אל תהסס פנה אלי מיד עם גילוי הנזקים.

מדובר בתביעה בדיני עבודה לבית הדין האזורי לעבודה שבמקום עיסוקך, פנה למשרדי לייעוץ כי יתכן שקופחו זכוית נוספות שמגיעות לך מבלי שאתה מודע להם.

מדובר בתביעה לבית המשפט המחוזי, במחוז שבו נמצא עסקו של הנתבע, לדוגמה העסק שלך נמצא בחדרה, החברה או האדם שביצע את העתקה נמצא בעכו: ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. אולם עם עסקו של הנתבע נמצא בתל אביב יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בכל מקרה יש כמובן לתעד את ההפרה, לעשות צילומי מסך של האתר, וניתן יהיה להגיש תביעה על סך 100,000 ש"ח לכל הפרה, ללא הוכחת נזק.

משרדנו התמחה בהגשת בקשות למשרד המשפטים במחלקה לסימני מסחר בהליך מהיר, תתקשר אלינו לייעוץ ללא התחייבות.

בכל תביעה שקשורה לנזק גוף בעבודה ראשית יש למצות את כל ההליכים מול ביטוח לאומי. משרדנו התמחה בהגשת תביעות לדמי פגיעה, קצבת נכות, ייצוג בוועדות רפואיות ובוועדות ערער של הביטוח הלאומי.

באופן עקרוני זכויות עובד זר זהות לזכויות של עובד ישראלי עם שינוים, כך למשל לא נוכל לרכוש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד הזר וההתנהלות הינה מול הביטוח הלאומי. עובד זר שנפגע בעבודה והוכר כנכה יהיה חייב לעזוב את ישראל לארץ המוצא שלו. מיצוי הזכויות שלו בביטוח לאומי יבוצע היוון עד גיל הפנסיה בהתאם להסכמים שחתמה ישראל עם ארץ המוצא של עובד הזר.

באופן כללי אם שני בעלי המניות מסכימים לפרק את החברה ולחברה אין חובות כלפי נושים וכלפי שלטונות המס כי אז ניתן להגיש בקשה של פירוק מרצון.

כאשר אחד הצדדים מסרב לפרק את החברה, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי במחוז שבו רשומה החברה, ולהגיש בקשה לפירוק שלא מרצון. לעיתים מתלווה לבקשה גם תביעה לקיפוח זכויות המיעוט.

דיני חברות הם מהמסובכים שיש להתמודד עמם ולכן רצוי להכין את התשתית המשפטית ביחד עם עו"ד ולא לפעול ללא עצתו, כי פעולות חד צדדיות יכולות לגרום לנזק לחברה שהינה ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות ואשר היא יכולה להגיש תביעה נגזרת כלפי אחד מבעלי המניות אם גרם לה לחסרון כיס.

לכל אחת מישויות המשפטיות חלים מסכת דינים אחרת בחוק החברות, תשנ"ט-1999, חוק העמותות, תש"ם-1980 , פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 ועוד.

באופן עקרוני העיצום הכספי נהנה מחזקה משפטית והמנהל של הרשות בר סמכות להשית אותו.

ניתן להגיש ערעור למנהל בצרוף מסמכים והסברים תוך בחינה מדוקדקת של נסיבות כל מקרה ומקרה, סוג התאגיד, מטרתו ביחס לסוג הפסולת המשוייך לחברה ולהוראות החוק. מדובר בניסוח ערעור בהתאמה אישית, כאשר משרדנו הצליח לבטל לחלוטין עיצום כספי בסך של כ- 170,000 ₪ שהושת על לקוח משרדנו, בואן/יצואן בתחום המשקאות.

דיני הנזיקין קובעים, כי כאשר נזק אש או מים נגרם משטח מקרקעין של דייר או מהמיטלטלין שלו, עובר הנטל להוכיח שאין רשלנות לכתפי מי שהאש או המים יצאו ממנו וגרמו נזק לצד השלישי, ומטעם זה ממש, מומלץ לפנות מיד עם קרות הנזק ולהתקשר עם עורך דין שזו המומחיות שלו ואשר מפעיל מומחים שונים מהשורה הראשונה, שיכולים לבחון את הנזק וסיבתו וליתן חוות דעת מקצועית באשר לגורם הנזק, חוות דעת שתוכל בעתיד לעמוד ולסתור חוות דעת של תובעים פוטנציאליים באשר לסיבת הנזק.

*השאלות והתשובות הנם דוגמאות בלבד, ואינן באות במקום ו/או כתחליף לייעוץ משפטי, על ידי עורך דין. ולכן המלצתנו היא כי מיד עם קרות הנזק או בסמוך אליו תפנה מיד למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ משפטי נרחב והוראות כיצד לפעול ולנהוג.

דילוג לתוכן