מי הוא מומחה לחקירת דליקות

תביעה המוגשת בעניין נזיקי, מקצועי המחייב חוות דעת מומחה מחייבת מצד הצדדים להליך להגיש חוות דעת מומחה רלוונטי לתחום המקצועי בו עוסקת התביעה.

כך למשל בתביעה לנזקי גוף יגיש התובע ביחד עם כתב תביעתו חוות דעת רפואית של מומחה רפואי באותו התחום שנגרם נזקו כגון אורתופדיה, פסיכיאטריה, ניאורולוגיה וכו' בישראל כמו בעולם חוות דעת בתחום הרפואי, קיימת רגולציה חוקתית לפיה רק בעל רישיון מומחה בתחום שבו מוגשת חוות הדעת הרפואית משפטית רשאי להגישה, אחרת היא תיפסל עוד לפני העיון בה.

כך למשל בתביעה לנזק ברכב תוגש התביעה בצירוף חוות דעת שמאי רכב שהנו מקצוע בעל הסמכה ורישיון מוגדרים על ידי משרד התחבורה.

כך למשל כאשר חברת הביטוח שנגדה הוגשה תביעה בנזיקין מפעילה חוקר פרטי היא מחויבת להתקשר אך ורק עם חוקר פרטי שהוא בעל רישיון ממשרד המשפטים לחקירות פרטיות באופן אישי וכן יש בידיו רישיון למשרד חקירות.

לעומת זאת תחום נזקי האש במדינת ישראל בניגוד לשאר העולם אינו מוסדר רגולטורית וכל אדם יכול להכריז על עצמו כחוקר דליקות.

בארה"ב קיימים 2 אגודות מובילות בתחום חקירת דליקות :

אגודת חוקרי ההצתות : IAAI :

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARSON INVESTIGATORS

בישראל הוקמה בשנת 1989 אגודה בת בשם : "אגודת חוקרי הדליקות בישראל": בתקנון האגודה נקבע כי מטרת האגודה הינה: להציע לשר הפנים להתקין תקנות בדבר כללי אתיקה מקצועית לחוקרי דליקות. העמקת הידע והרחבת האופקים המקצועיים בקרב חברי העמותה, קיום קשרים עם גופים דומים בארץ ובחו"ל. לעשות כל מאמץ בדרך חוקית אפשרית לשפר איכות חקירת הדליקות בישראל.

אגודת NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

בישראל הוקמה : "העמותה הישראלית למיגון מפני אש " אשר קיבלה את אישור האגודה האמריקאית להיקרא בשם PFA-IL

העמותה הישראלית למיגון מפני אש פועלת בישראל לקידום והקניית הידע בתחום מיגון האש, ושואבת את כוחה משיתוף פעולה הדוק עם אגודת ה- NFPA האמריקאי

והוכרה ע"י האגודה האמריקאית כסניף/נציגות הישראלית.

במשך למעלה משנתיים, פעלו העמותה, האגודה והפורום, לקידום נושא ההכשרה וההסמכה של חוקרי דליקות. נעשתה עבודה ממושכת ואינטנסיבית לפעול בהתאם להנחיות ואמות המידה האמריקאיות, אשר מפורטות במסגרת סטנדרט 1033 NFPA כפי שיובא להלן. נערכו התייעצויות עם גורמים רבים, בנושאים מקצועיים ומשפטיים. נבנו מערכי שיעור ונדונו תוכניות הכשרה והסמכה. נערכו תרגום לעברית והתאמות של סטנדרט 1033 NFPA, למציאות בארץ, והועברו קורסים, הכשרות והרצאות, הכל בהתאם לתכנים ובהתאם למסגרת שנקבעה על ידי ה- NFPA, כאמור הגוף האמריקאי, אשר על פיו פועלים במרבית מדינות העולם.
העבודה האינטנסיבית נעשה כולה מתוך הבנה כי חוקר דליקות הינו, בדומה לחוקרים, מומחים ובעלי מקצוע אחרים, מומחה אשר מתפקידו לנסות להגיע למסקנה בדבר הסיבה או הסיבות לפריצתה של דליקה, ובמקביל, בחלק ניכר מהמקרים, תשמש חוות דעתו כחוות דעת מומחה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, 2018.

בנוסף הוקמה המכללה למדעי האש במתחם דני הי בקיסריה אשר מכשירה חוקרי דליקות באופן תיאורטי ומעשי ומעבירה את הבחינות המחויבות לקבלת ההסמכה באמצעות הכרה של האגודות הבין לאומיות.

אוגדת חוקרי הדליקות בישראל

עוד בנושא:

עורך דין ליקויי בניה

עורך דין ליקויי בניה מייצג לקוחות התובעים את מוכרי הנכסים, או לחילופין, קבלנים שנתבעו בגין ליקויי בניה ועוד. כל סיטואציה תטופל בהתאם לנסיבותיה. ניתן למצוא

עורך דין נזקי רכוש

עורך דין נזקי רכוש מטפל בתביעות לקוחות שנגרמו להם נזקים לרכוש. הנזקים יכולים להיות עקב שריפה, שיטפון, בנייה לקויה ועוד. מומלץ לערב אותו כבר כשמתברר

השאירו פרטים ללא התחייבות
דילוג לתוכן